VİTAMİN’in Faydaları

Eğlenceli Dersler

BiRi VİTAMİN ile dersler sıkıcılığını kaybediyor, eğlenceli etkinliklere dönüşüyor. İşitsel ve görsel birçok malzemenin yardımıyla bilgiyi öğrenmek, katılımcı bir öğrenme süreci sağlıyor. Öğrenme süreci çeşitli etkinliklerle eğlenceli hale geldiğinden öğrencinin ilgisi uzun süre canlı kalıyor.

BiRi VİTAMİN'deki etkileşimli ortam sayesinde öğrenciler normalde onlar için soyut olan bilimsel konuları gerçek hayattan örnekler, birinci elden yapacakları deney ve uygulamalarla kavrıyorlar. BiRi VİTAMİN'in çok yönlü öğrenme ortamı öğrencinin bilgiyi alırken bir yandan da edinilmesi zor araştırma, sorgulama ve eleştirme becerilerine sahip olmasını sağlıyor.

vitamin