VİTAMİN’in Faydaları

Öğretmenler İçin BiRi VİTAMİN'in Faydaları

Vitamin’de bulunan görsel, ilgi çekici eğitsel içerikler öğrencilerin derse motivasyonunu arttırıyor. Öğretmenlerin ders anlatımı sırasında kullandığı canlandırmalar ve etkileşimli alıştırmalar derse katılımı olumlu yönde etkiliyor, konuların ezberlenmeden öğrenilmesini sağlıyor. Görsel ve işitsel yolla desteklenen bilgiler öğrencilerin hafızalarına daha güçlü ilişkiler kurarak yerleşiyor ve hatırlanması daha kolaylaşıyor. Ayrıca Vitamin içinde bulunan sınıf etkinlikleri, çözümlü örnekler, sunum şablonları, ek kaynak ekleme özellikleri öğretmenlerin derslerdeki ihtiyaçlarını karşılıyor.

vitamin