Matematik 4. ve 5. Sınıflar

BiRi VİTAMİN Matematik, 4. ve 5. sınıf öğrencilerine matematiğin eğlenceli yanını gösteriyor, bir oyunmuş gibi matematiği sevmelerini sağlıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı müfredatındaki konu başlıkları ile uyumlu şekilde hazırlanan BiRi VİTAMİN Matematik 4-5, müfredattaki bilgileri görsel ve işitsel malzemelerle anlatıyor. Öğrencilere sadece matematiği öğretmekle kalmıyor, ayrıca onları araştırma yapmaya yönlendiriyor. Aktif katılım da sağlayarak bir sınıf ortamı yaratıyor.

Her konu anlatımı Düşünüyorum, Öğreniyorum, Uyguluyorum ve Kendimi Değerlendiriyorum bölümlerinden oluşuyor ve böylece sınıf içindeki bilgi aktarım sürecini destekliyor.

vitamin


vitamin