Sosyal Bilgiler 4. ve 5. Sınıflar

BiRi VİTAMİN Sosyal Bilgiler 4-5, öğrencilere soyut gelen sosyal bilgiler konularına öğrencinin ilgisini sürekli kılmayı amaçlıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yeni müfredatına uygun olarak hazırlanan bölümlerde müfredattaki bilgilerin kolayca edinilmesine yardımcı olabilecek uygun görsel ve işitsel malzemeler kullanılıyor. Her aşamada öğrencilerin pedagojik düzeyi dikkate alınarak, öğrencilerin sadece öğrenmeleri değil, aynı zamanda araştırma ve keşifler yapabilmeleri hedefleniyor. Öğrencilerin aktif katılımının sağlanması amacıyla sınıf ortamları oluşturuluyor.

Her konu anlatımı Düşünüyorum, Öğreniyorum, Uyguluyorum ve Kendimi Değerlendiriyorum bölümlerinden oluşuyor ve böylece sınıf içindeki bilgi aktarım sürecini desteklemektedir.

vitamin


vitamin