Türkçe 4. ve 5. Sınıflar

BiRi VİTAMİN Türkçe 4-5, öğrencilerin eğitici ve eğlenceli oyunlarla dil becerisi kazanmasını, ana dilini severek, bilinçli ve doğru kullanmasını sağlıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yeni müfredatına uygun olarak hazırlanan bölümlerde müfredattaki bilgilerin kolayca edinilmesine yardımcı olabilecek uygun görsel ve işitsel malzemeler kullanılıyor. Öğrencilerin pedagojik düzeyine önem verilerek, her sınıfta 8 tema ele alınıyor. Atatürkçülük'le ilgili de birer temaya yer veriliyor. BiRi VİTAMİN Türkçe 4-5, öğrencilerin sadece Türkçe dersini öğrenmelerini değil, aynı zamanda Türkçe’nin doğru kullanımı konusunda bilinçlenmelerini ve ifade yeteneklerinin gelişmesini hedefliyor.

Her konu anlatımı Düşünüyorum, Öğreniyorum, Uyguluyorum ve Kendimi Değerlendiriyorum bölümlerinden oluşuyor ve böylece sınıf içindeki bilgi aktarım sürecini desteklemektedir.

vitamin


vitamin