Türkçe 4. ve 5. Sınıflar

Öğreniyorum

Bu bölümde öğrencilere öğrenme alanında hangi kazanımlara ulaşılacağı bilgisi sesli ve yazılı olarak veriliyor. Yapılandırmacı yaklaşıma uygun bir kurgu ile hazırlanan konu anlatımlarında bilgiyi doğrudan vermek yerine önce keşfettirmek hedefleniyor. İki ve üç boyutlu canlandırmalarla hazırlanan bölümde, öğrenciler sıkılmadan, eğlenerek öğreniyor. Metin bölümü ile, öğrencinin o öğrenme alanı hakkında yazılı olarak bilgi edinmesi sağlanıyor.

vitamin


vitamin