Dil ve Anlatım

VİTAMİN Lise’de Dil ve Anlatım dersleri, öğrencilerin Türkçe’nin ifade gücü ve imkânlarını; dinleme, konuşma, okuma, anlama ve yazma becerilerini geliştirerek anlamalarını, öğretim programında sıralanan kazanımlar, verilen etkinlikler ve açıklamalar doğrultusunda Türkçe’yi kullanma becerilerini olgunlaştırmalarını, yine bu dille bireysel ve toplumsal düzeylerde kültür zenginliklerinin bilincine ermelerini amaçlar.

VİTAMİN Lise’de Dil ve Anlatım dersleri, Millî Eğitim Bakanlığı’nın öğretim programına uygundur. Öğretim programında yer alan ilgili tüm kazanımlar, VİTAMİN Lise’de Dil ve Anlatım dersindeki konularla ilişkilendirilerek verilir. Her konu, metin, metne ait uygulamalar ve konu anlatımı bölümlerinden oluşur.

VİTAMİN Lise’de Dil ve Anlatım dersleri, her konuda farklı türlerden okuma ve dinleme metinlerine yer verilmiştir. Konunun farklı yönlerinin ele alındığı metinlerin işlenmesi edinilen bilgilerin de kalıcı olmasını sağlar.

VİTAMİN Lise’de Lise’de Dil ve Anlatım dersleri, metinlerden hareketle yaptırılan uygulamalarla, öğrenme, araştırma, yorumlama, tartışma ve eleştirel düşünmeyi sağlayan bir süreç oluşturma hedeflenir.

Her konu sonunda yer alan konu anlatımı bölümü, konuyu daha kolay öğretmeye yardımcı olmak amacıyla hazırlanmış tanımları ve diğer genel bilgileri içerir. Verilen bilgilerin bir özeti yazılı olarak da verilir.

Dil ve Anlatım dersinde soyut bilgiler verme, anlatımla ilgili tavsiyelerde bulunma yerinei metinlerden hareketle öğrencilerin dinleme, konuşma, okuma ve yazma alanlarında becerilerini geliştirerek Türkçe’nin özelliklerini kavramaları, bu alandaki kişisel uygulamalarıyla dili her düzeyde doğru ve güzel kullanabilme zevki ve alışkanlığı kazanmaları hedeflenir.

vitamin

vitamin