Fizik

Fizik Bilimi, insanın doğayı, içinde yaşadığı dünyayı ve evreni anlama çabası sonucunda ortaya çıkmıştır. Fizik, maddelerin hareketleri ve birbirleriyle ilişkisiyle ilgilenir. Fiziğin ilgi alanı, atom altı parçacıklardan uzaydaki dev galaksilere kadar uzanır.

Vitamin Lise’de fizik dersinin konu anlatımları interaktif etkinlikler ve canlandırmalardan oluşur. Vitamin Lise’de bulunan interaktif etkinlikler 2 farklı tiptedir.

Dinamik Model

Dinamik Model tipi etkinlikler, faktörlerin birbiriyle ve sonuçla olan ilişkisini tek bir formül ya da belirli formüller ile dinamik olarak hesaplar. Dolayısıyla bu etkinlik tipinde değişik durumlara ait verilerin tek tek belirlenip hesap yapılmasına gerek kalmaz.

Dinamik Model etkinlik tipi, gerçek hayatta gerçekleşen, fakat gerçekleşme süresi çok uzun, ya da gerçekleşme ortamı sınıfta oluşturulmaya uygun olmayan ya da gözlemlenmesi mümkün olmayan (gözle görülemeyen olaylar) durumların modellenmesi amacıyla kullanılır. Öğrenciler, faktörlerin gerçekleşme sürecine katkısını zaman ve ortam oluşturma kısıtlamaları olmadan rahatlıkla gözlemleyebilir. Bu etkinlik tipinin deneyden farkı, tek bir değişkenin değiştirilmesiyle oluşan sonuç değil, ortamdaki diğer değişkenlerin değişimini aynı anda hesaba katan bir sonuç oluşturma alt yapısına sahip olmasıdır.

Örneğin Bağıl Hareket etkinliğinde öğrenciler çeşitli gözlemcilere göre, çeşitli araçların hareketlerini gözlemleyebilir. Bu etkinlikte öğrenciler, hem gözlemcinin bulunduğu yeri, hem de gözlemci ve araçların hızlarını değiştirebilir.

Kavram Geliştirme

Temel olarak kullanıcının çeşitli yönlendirmelerle, elde etmesi istenen çıkarımlar için zemin hazırlayan ve konunun çeşitli gösterimler, anlatım yolu ve geribildirimlerle bütün olarak kavratıldığı etkinliklerdir. Bu etkinliklerde konunun daha kolay anlaşılabilmesi ve bilginin kalıcılığı amacıyla model kullanımına özen gösterilir. Etkileşim içeren çeşitli soruları yanıtlayarak kullanıcılar katılımda bulunabilir.

Galileo’nun Düşünce Deneyi: Eylemsizlik etkinliğinde Galileo’nun düşünce deneyi yaparak geliştirdiği eylemsizlik kavramı anlatılır.

Canlandırmalar

Canlandırmalar, zengin görselleri ve kapsamlı içeriğiyle gerçek bir bilgi hazinesi niteliği taşıyan, sesli konu anlatımlarıdır. Öğretim programındaki tüm kazanımların ilişkilendirilerek detaylarıyla anlatıldığı bu öğrenme nesneleri, Vitamin Lise’nin Fizik ders anlatımlarının önemli bir bölümünü oluşturur. Canlandırmalarda soyut kavramlar analojilerle (karşılaştırmalı örneklerle) somutlaştırılarak, karmaşık konular modellenerek, formüller ve teoremler çıkış noktaları açıklanarak, örnekler ise gerçek hayatla ilişkilendirilerek sunulur.

vitamin

vitamin