Matematik

Vitamin Lise’de yeralan Matematik dersleri Milli Eğitim Bakanlığı’nın öğretim programına uyumludur. Öğrencilerin problem çözme, akıl yürütme, ilişkilendirme, genelleme gibi temel matematiksel gereksinimlerini karşılamayı hedefler. Öğretmenlere ise güvenilir zengin kaynak sağlamayı hedeflemektedir.

Vitamin Lise Matematik derslerinde 5 farklı türde interaktif etkinlikler ve canlandırmalar mevcuttur. Konu anlatımları Videolu Çözümlü Örnekler ile pekiştirilir.

Canlandırmalar sesli konu anlatımlarıdır. Öğretim programındaki tüm konuların detayları ile anlatıldığı bu öğrenme nesneleri matematik derslerinin önemli bir bütününü oluşturur. Canladırmalarda matematikte yeralan soyut kavramlar karşılaştırmalı örnekler ile somutlaştırılır. Karmaşık konular modellenerek, formüllerin ve teoremlerin çıkış noktaları anlatılır. Gerçek hayat ile ilişkilendirilerek sunulan örnekler metematiğin kavranması konusunda önemli bir etkendir.

İnteraktif Etkinlikler, bilginin doğrudan verilmesi yerine anlamlandırılması esasına dayanır. Vitamin Lise matematik derslerinde yeralan 5 farklı interaktif etkinlik:

1. Kavramsal Öğrenme
2. Problem Çözme
3. Etkileşimli Alıştırma
4. Adım Adım Uygulama
5. Yönlendirilmiş Keşif

Kavramsal Öğrenme türündeki interaktif etkinliklerde anlaşılması zor, soyut kavramlar, somut ve ilgi çekici örneklerle açıklanır. Bu türdeki interaktif etkinlikler genelde Isındırma/Keşfetme, Açıklama, Uygulama döngüsünden oluşur.

Problem Çözme türündeki interaktif etkinliklerde, konuyla ilgili bir günlük hayat problemi verilir. Öğrenci problemi aşama aşama çözerken problem çözme becerisi kazandırmaya çalışılır. Daha sonra problemin çözümü değerlendirilerek ileride karşılaşılabilecek benzer problemler için genellemelere ulaşılması sağlanır.

Etkileşimli Alıştırma türündeki interaktif etkinlikler öğrencilere, öğrendikleri kavram ve metotları eğlenceli yollarla pekiştirebilecekleri oyunlar ve alıştırmalar sunar.

Adım Adım Uygulama türündeki interaktif etkinliklerde öğrenciler bir veya birden fazla adımdan oluşan uygulamaların her adımını verilen yönlendirmelere uygun olarak tamamlar. Her bir adım tamamlandıktan sonra tekrar uygulanabilir.

Yönlendirilmiş Keşif türündeki interaktif etkinlikler genelde 3 bölümden oluşur:
İlk bölümde öğrenci bir takım spesifik sonuçlara yönlendirildiği görevleri tamamlar. Hata yaptığında yönlendirici, sonuca ulaştığında da kısa geribildirimler verilir.

İkinci bölümde ise ilk bölümdeki sonuçların matematiksel bir dille sunulduğu bir canlandırma yer alır.

Üçüncü bölümde öğrenci ilk bölümdeki görevlere benzer kendi görevlerini oluşturarak uygulama yapma imkânı bulur.

Videolu Çözümlü Örneklerde, konularla ilgili çözümlü örnekler sesli anlatımla çözülür. Çözümle ilgili bilinmesi gereken ana noktalar hızlı ve net bir şekilde, özel ders gibi bir anlatımla verilir.

vitamin

vitamin