Tarih

Tarih geçmişte meydana gelen olayları ve insanlar arasındaki ilişkileri yer ve zaman göstererek, sebep ve sonuç ilişkileri içerisinde belgelere dayalı olarak anlatan sosyal bir bilim dalıdır.

Vitamin Lise’de Tarih dersi etkileşimli zaman çizelgeleri etrafına kurulur. Tarih dersine ait konu anlatımları öğrenciye bir zaman çizelgesi üzerinden kronolojik sıra içerisinde sunulur. Dersler öğrencilerin olaylar arasındaki sebep-sonuç ilişkilerini rahatça kavrayabilmesini sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Vitamin Lise’de Tarih derslerinde yer alan canlandırmalar zengin görseller içeren sesli konu anlatımlarıdır. Bu konu anlatımlarında kullanılan yüksek kalite görseller ve dinamik anlatım, Tarih derslerine canlılık katar. Burada anlatılan her olay sebepleri ve etkileri ile beraber verilir.

vitamin

vitamin