VİTAMİN’in Faydaları

Soru-Cevap Etkinliği

Soru-cevap etkinliği öğrencilerin konuya giriş yapmalarını ve ısınmalarını sağlayan etkinlikler. Bu etkinlik yardımıyla öğrencilerin konu hakkındaki bilgi seviyesi ve de bu konudaki kavram yanılgıları belirleniyor. Öğrencilerin konuyu kavrayıp kavramadığı kolaylıkla anlaşılıyor.

Soru-cevap etkinliğinde, öğrencilerden verilen sorular üzerinde düşünmeleri ve verdikleri cevapları canlandırma ile ilişkilendirmeleri bekleniyor. Bu ilişkilendirmeyi net bir şekilde görebilmek için soru-cevap etkinliği, canlandırma öncesi ve canlandırma sonrası olmak üzere iki bölüme ayrılıyor. İlk bölüm canlandırma öncesinde öğrencilerin konuya ısınmalarını sağlıyor ve sahip oldukları bilgileri ölçmeye yarıyor. İkinci bölüm ise canlandırma gösterildikten sonra üzerinde düşünülecek sorular içeriyor.

vitamin


vitamin