Fen ve Teknoloji 4. ve 5. Sınıflar

BiRi VİTAMİN Fen 4-5, fen ve teknolojiye merak uyandıran, karmaşık kavramlar için somut örnekler veren ve keşfetmeye yönlendiren bir içeriğe sahip.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yeni müfredatına uygun olarak hazırlanan bölümlerde müfredattaki bilgilerin kolayca edinilmesine yardımcı olabilecek uygun görsel ve işitsel malzemeler kullanılıyor. Her aşamada öğrencilerin pedagojik düzeyi dikkate alınarak, öğrencilerin sadece fen ve teknolojiyi öğrenmelerini değil, aynı zamanda araştırma ve keşifler yapabilmeleri hedefleniyor. Öğrencilerin aktif katılımının sağlanması amacıyla sınıf ortamları oluşturulmasına yardımcı oluyor.

Her konu anlatımı Düşünüyorum, Öğreniyorum, Uyguluyorum ve Kendimi Değerlendiriyorum bölümlerinden oluşuyor ve böylece sınıf içindeki bilgi aktarım sürecini destekliyor.

vitamin


vitamin