Fen ve Teknoloji 6., 7. ve 8. Sınıflar

Deney

Öğrencilere bilimsel süreç becerilerini kazandırmayı ve güvenli bir ortamda sanal deneyler yapabilmelerine imkân vermeyi amaçlıyor. Bu etkinlikler genel olarak bilimsel kavramların aktarımının yanı sıra bilimsel düşünme ve sebep-sonuç ilişkileri kurma becerilerini geliştiriyor. Doğru malzemeyi seçme, hipotez kurma, bağımlı ve bağımsız değişkenleri belirleme, kontrollü deney düzenekleri hazırlama, kurduğu hipotezi test etme, hipotezindeki eksik ya da yanlış yerleri düzeltme gibi eğitsel amaçlara sahip olan deneylerde öğrenci, gerçekleştirdiği her aşamanın ve yaptığı tüm gözlemlerin çıktısını alabliyor. Bir doküman olan deney raporu deneyin bilimsel sürecini tamamlamış oluyor.

vitamin


vitamin