Fen ve Teknoloji 6., 7. ve 8. Sınıflar

Zengin Konu Anlatımları

Zengin Konu Anlatımları, İnteraktif Etkinlikler ve Canlandırmalar içeriyor, Sınıf Etkinlikleri ve Çözümlü Örneklerle destekleniyor.

Yapılandırmacı yaklaşıma uygun bir kurgu ile hazırlanan interaktif etkinliklerde bilgiyi doğrudan vermek yerine önce keşfettirmek hedefleniyor. Öncelikle öğrenciler gerçek hayattan örneklerin kullanıldığı konuya ısınma bölümleri, somut modellerle oluşturulmuş simülasyonlar (canlandırmalar), üç boyutlu ve gerçekçi görseller, bilgilendirici geri bildirimler aracılığıyla öğreniyor; daha sonra kavramı derinlemesine açıklayan konu anlatımı bölümlerine yer veriliyor.

vitamin
vitamin

Öğrenci ve öğretmenler için ayrı ayrı hazırlanmış olan etkinlik kâğıtları, interaktif etkinliklerin sınıf ortamında kullanımını kolaylaştırmayı, öğrencilerin etkinlikleri daha bilinçli ve hedefe yönelik kullanmalarını sağlamayı amaçlıyor. Öğretmenlerin, öğrencilerini müfredatın öngördüğü şekilde, alternatif yollarla değerlendirmesine imkân veriyor.

Canlandırmaların tümünde, matematikteki soyut kavramlar, analojilerle (karşılaştırmalı örneklerle) somutlaştırılarak; karmaşık konular, modellenerek; formüller ve teoremler, çıkış noktaları açıklanarak; örnekler ise gerçek hayatla ilişkilendirilerek sunuluyor.

vitamin

Etkinlik Kağıdı - Öğrenci Kopyası

vitamin

Etkinlik Kağıdı - Öğretmen Kopyası

Her interaktif etkinliğin önemli bir parçası olan Değerlendirme bölümü, öğrencilerin etkinliği tamamladıktan hemen sonra kendilerini test edebiliyor ve sonucu anında öğrenip tüm çözümleri inceleyebiliyor.

vitamin
vitamin