Türkçe 6., 7. ve 8. Sınıflar

BiRi VİTAMİN Türkçe, Dinleme, Okuma ve Dil Bilgisi bölümlerinden oluşuyor.

Bu bölümler dinleme ve okuma temel dil becerileri ile dil bilgisi konularını içeriyor.

Bu temel dil beceriler hem kendi içlerinde hem de birbirleriyle bir bütünlük içerisinde ele alınıyor ve ilişkilendiriliyor. Müfredatta belirtilen temalar bu üç temel işleyiş üzerinden BiRi VİTAMİN Türkçe’ye aktarılıyor. Her temada farklı türlerden en az üç okuma ve en az bir dinleme metnine yer veriliyor. Seçilen konu veya temanın farklı yönlerinin ele alındığı metinlerin işlenmesi edinilen bilgilerin de kalıcı olmasını sağlıyor.

Her sınıfta 6 ana konu/tema ele alınıyor ve Atatürkçülük'le ilgili de bir temaya yer veriliyor.

vitamin


vitamin