Türkçe 6., 7. ve 8. Sınıflar

Dinleme Bölümü

Dinleme bölümü; hazırlık, dinleme metni ve uygulama sayfalarından oluşuyor.

vitamin

vitamin

vitamin

Bu bölüm öğrencilerin iyi bir dinleyici/izleyici olabilmesine yönelik olarak hazırlanıyor. Bölümde dinleme/izleme kurallarını uygulayarak anlama, değerlendirme, kelime haznesini zenginleştirme ve etkili dinleme/izleme alışkanlığı kazandırmak hedefleniyor.

Bölüm içerisinde; dinleyerek öğrenmeye yönelik çalışmalar, tahmin çalışmaları, metinle ilgili sorular ya da alıştırmalar yer alıyor.

vitamin

vitamin

vitamin

Uygulama bölümünde etkinliklerin sonunda öğrencinin bilgisini artırmaya yönelik bir bölüm bulunuyor. Bu bölümde öğrencilerin Türkçe bilgilerini küçük oyun veya alıştırmalarla sınaması amaçlanıyor.

vitamin

vitamin

vitamin

vitamin

Burada öğrencilerin verdikleri yanıtlara karşılık alacakları geri bildirimlere, etkileşimin doğru yapılıp yapılmadığı bilgisine, konuyla ilgili tanımlara ve anlatımlara da yer veriliyor.