Kurallar ve Koşullar

1. TARAFLAR

Bu “Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi” (Bundan böyle SÖZLEŞME olarak anılacaktır), Koç.net Haberleşme Teknolojileri ve İletişim Hizmetleri A.Ş. (Bundan böyle Koç.net olarak anılacaktır.) ile işbu son kullanıcı lisans sözleşme kapsmında BiRiVitamin eğitim destek ürününü satın alan ve/veya kullanmak isteyen (Bundan böyle Kullanıcı olarak anılacaktır.) arasında akdedilmiştir. İşbu Sözleşme Kullanıcı’nın internet üzerinden ve/veya Koç.net Çözüm Ortaklarından “BiRiVitamin” eğitim destek ürününü satın alması ve kullanımına ilişkin Tarafların hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesine yöneliktir. SÖZLEŞME’de Koç.net ve Kullanıcı hep birlikte TARAFLAR olarak anılacaktır.

Koç.net ve/veya Koç.net’in lisans sağlayıcıları, BiRiVitamin’in son kullanıcıya kullanım lisansı tanımak konusunda yetkilendirilmiş lisans satış yetkisine sahip kuruluşlardır.

Satın aldığınız BiRiVitamin Ürünü; www.biri.com.tr/vitamin web sitesi bünyesinde ilan edilen ders ve konulardan oluşan ve yine ilan edilen aylık lisans bedeli karşılığında www.biri.com.tr/vitamin sitesi üzerinden internet kullanımı ile erişilen lise öğrenci ve öğretmenlerine DESTEK ÜRÜN olarak hazırlanmış EĞİTİM DESTEK ÜRÜNÜDÜR. (Bundan böyle "BiRiVitamin" olarak anılacaktır), üründe zaman zaman yapılan tüm güncelleştirmeler de BiRiVitamin ürün tanımına dahildir. BiRiVitamin satın almak isteyen kullanıcıların BiRi ADSL abonesi olmaları şart olup, BiRiVitamin’i satın almaları ve kullanabilmeleri için öncesinde BiRi ADSL Abonesi olmak zorundadırlar.

Kullanıcı, BiRiVitamin son kullanıcısı olarak www.biri.com.tr/vitamin internet sitesinde gerekli kaydını yaptırdığında ve/veya BiRiVitamin lisanslı yazılımı kullanmaya başladığında, bu SÖZLEŞME’yi okuyup, anladığını, Sözleşme ve kullanım koşulları hakkında bilgi sahibi olduğunu ve bütün hükümleri ile birlikte Sözleşme’yi kabul ettiğini elektronik ortamda. beyan etmiş olur. Kullanıcı aşağıda belirtilen şartları kabul etmiyorsa , BiRiVitamin’e kayıt olmamalı ve kullanmamalıdır. Tüzel kişi adına işbu Sözleşme temsile yetkili kişi/kişiler tarafından kabul edilip, onaylanmalıdır. Yetkisiz olarak işlem yapılması halinde, işbu Sözleşme'de belirlenen akdi ve her türlü yasal yaptırımların sorumluluğu yetkisiz olarak işlem yapmış kişiye aittir.

2. SÖZLEŞME KONUSU

Bu Sözleşme ile Kulllanıcı, yukarıda genel tanımı verilen ve kapsamını www.biri.com.tr/vitamin web sitesi üzerinden öğrendiği BiRiVitamin eğitim destek ürününü, Koç.net tarafından belirlenen ve www.biri.com.tr/vitamin web sitesi üzerinden öğrendiği lisans bedeli karşılığında aylık süre boyunca kullanmak üzere Sözleşme kapsamında belirlenen şartlara uygun olarak inhisari olmayan, süreli, münferit kullanım lisansını satın almaktadır.

BiRiVitamin’in Koç.net’in tek taraflı insiyatifi ile belirleyeceği koşullarda öğrenci ve öğretmenlere yönelik ve ders içerikleri ile sınırlı olmak üzere ücretsiz olarak kullanıma açması durumunda da işbu Sözleşme kapsamında kullanıcıya yönelik belirlenmiş sorumluluklar aynen geçerli ve yürürlükte olacaktır.

3. KULLANMA LİSANSININ KAPSAMI

Kullanma lisansı, Kullanıcı'ya, BiRiVitamin eğitim destek ürününe kullanıcı kaydı ve şifresi yoluyla erişim ve kullanım hakkı tanımakta olup; kullanım biçimi, ürün kapsamı ve süresi Kullanıcı’nın seçmiş olduğu erişim paketinin sağladığı kullanım biçimi, kapsamı, süresi ve şartları ile sınırlıdır. Kullanıcı satın aldığı kullanım lisansı ile işbu Sözleşme’de belirtilen hak ve sınırlar çerçevesinde tüm yazılı ve görsel BiRiVitamin içeriğine ilgili web sitesi üzerinden erişebilir ve kullanabilir. Kullanıcı’nın, sözleşme konusu yazılımları kullanma lisansı; "basit lisans" olup, Koç.net Kullanıcı’ya sözleşemede belirlenen koşullarda inhisari olmayan kullanım lisansı sunmaktadır.

BiRiVitamin'in kullanım lisansı Kullanıcı’ya, BiRiVitamin üzerinde hiçbir fikri ve sınai mülkiyet hakkı sahipliğini doğurmaz; kullanıcı, sisteme kayıtlı olan kişi olmakla sadece BiRiVitamin’in münferit kullanım lisansını belirli sure ile satın almış kişidir. Kullanici'ya tanınan kullanım lisansı her şart ve koşulda BiRiVitamin'in ticari olmayan kullanımı içindir. Kullanıcı, BiRiVitamin'in kullanımı ile dolaylı veya doğrudan herhangi bir gelir veya benzeri menfaat elde edemez. Kullanıcı, işbu Sözleşme kapsamında satın almış olduğu münferit ve süreli kullanım lisansı hakkını hiçbir şekilde üçüncü kişilere ödünç veremez, kiralayamaz, alt lisanslar veremez, bedelli veya bedelsiz hiçbir suretle üçüncü kişilerin yararına sunamaz, kullandıramaz, başkalarının kullanımına sunabilecek hiçbir girişimde bulunamaz, bu sözleşme ile sahip olduğu hakları devredemez.

Kullanıcı hiçbir şekilde BiRiVitamin Ürünü ve içeriğinde yer alan hiçbir nesneyi çeviri veya ters mühendislik uygulamaları yapamaz, derlemeleri ayıramaz, bileşenlerine bölemez, değiştiremez, çalışmalara dayalı türetmeler yapamaz, kısmen veya tamamen kopyalayamaz, kaydedemez, işleyemez, çoğaltamaz, yayamaz, umuma arz edemez.

BiRi Vitamin ile sunulan içeriğin Kullanıcı tarafından,-Kullanıcının eğitim kurumu olması halinde kurum tarafından kurum bünyesinde olmak durumu hariç- umuma açık mekânlarda kullanılması veya dinletilmesi ve/veya izletilmesi yasaktır.

Kullanıcı, tercihiyle belirlediği erişim paket özelliklerini www.biri.com.tr/vitamin web sitesi kapsamında okumuş ve anlamış olup, seçmiş olduğu erişim paketini kullanıma açtıktan sonra bu kullanım erişim paketinin değiştirilmesini talep edemez.

4. SORUMLULUKLAR SINIRLAMALAR VE GARANTİ

BİR EĞİTİM DESTEK ÜRÜNÜ OLAN Sözleşme konusu BiRiVitamin, Kullanıcı'nın özel amaçlarına yönelik özel üretim ürün olmayıp, bir eğitim destek ürünü olarak tasarlanmış ve www.biri.com.tr/vitamin web sitesinde deneme sürümü ile KULLANICININ TERCİHİNE sunulmuştur. BiRiVitamin kapsadığı konular ile sınırlı olmak üzere öğrenci ve öğretmenlerin asli kaynaklardan edinmiş oldukları bilgilerini pekiştirmesini sağlamak amacıyla geliştirilmiş bir yardımcı kaynak olup; Koç.net “olduğu gibi satış” esasları dahilinde BiRiVitamin için herhangi bir performans ya da ifa garantisi veya bir hizmet seviyesi taahhüdü vermemektedir. Koç.net aynı zamanda BiRiVitamin içeriğinde yer alan bilginin bilimsel ya da yorumsal olarak doğruluğunu tamamıyla taahhüt etmemektedir. BiRiVitamin Ürünü’nün Kullanıcı amacına doğrudan hizmet vermemesinden Koç.net sorumlu değildir. BiRiVitamin'in etkin biçimde kullanımı ve bu kullanımın tüm sonuçları Kullanıcı'nın tercih ve sorumluluğunda olup, BiRiVitamin'in Kullanıcı’nın beklediği sonuçları tam karşılamaması ya da eksik karşılaması veya Kullanıcı’nın amacına uygun olmamasından ve bu sebeplerle ortaya çıkabilecek doğrudan veya dolaylı zararlardan ve taleplerden Koç.net hiçbir şekilde sorumlu değildir.

Kullanıcı, BiRiVitamin’in belirttiği yükümlülüklere uymak zorundadır. Bir kullanıcı 1 veya 2 kullanıcılı kullanım lisansından hangisini almak istediğiğini kayıt olurken belirtmekle yükümlüdür. Bu durumda da her bir kullanıcının kendi kullanıcı adı ve kendi şifresi olacaktır.

Koç.net, BiRiVitamin yazılım ürünlerinin dokümantasyonlarıyla uyum içinde olması ve matbu ve/veya manyetik ortamda sağlanan dokümantasyonlarında tanımlanan işlevleri en iyi şekilde yerine getirmesi için azami özeni göstermektedir.

Koç.net, donanım veya işletim sistemi arızasından, Koç.net tarafından temin edilmiş olsa dahi telif hakları Koç.net’e ait olmayan veritabanı yazılımından, diğer yazılım hatalarından, iletişim ağı (network) tasarım ve bağlantı hatalarından, voltaj dalgalanması ve elektrik kesilmesinden, virüs bulaşmasından ve benzeri çevresel faktörler ve kullanıcı hatalarından kaynaklanacak bilgi ve yazılım kayıplarından sorumlu tutulamaz.

Koç.net, manyetik ortamda saklanan bilgileri garanti etmez. Yazılımların kullanılması ile oluşan bilgilerin düzenli olarak yedeğinin, gerekli güvenlik ve koruyucu tedbirlerin alınmasından Kullanıcı sorumludur.

Kullanıcı, kullanım lisansını aldığı BiRiVitamin Ürününü www.biri.com.tr/vitamin web sitesinde belirtilen asgari teknik özelliklere sahip bir donanım üzerinde kullanacağını ve gerekli bu donanımı kendisinin temin edeceğini, Koç.net’in yazılım-donanım uyuşmazlığı ile ilgili hiçbir maddi ve hukuki sorumluluğunun bulunmadığını, Koç.net’in sorumluluk sınırının Sözleşme konusu BiRiVitamin Ürününün kullanma lisansı verilmesi ile sınırlı olduğunu kabul eder.

Koç.net, BiRiVitamin’in yanlış kullanımından veya hukuka aykırı işlerde veya kanuna aykırı olarak kullanılmasından dolayı ortaya çıkabilecek maddi, manevi, hukuki ve mali sonuçlardan, kazanç veya kayıplardan hiçbir biçimde sorumlu değildir.

Kullanıcı, BiRiVitamin’i tüm veri veya diğer malzemeleri, (a) üçüncü şahısların haklarının (fikri mülkiyet haklari dahil olmak üzere bunlarla sınırlı kalmaksızın) ihlaline veya tecavüzüne neden olacak şekilde veya (b) donanımlar için zararlı veya bozucu olacak şekilde veya (c) üçüncü şahısların bilgisayar sistemlerine, ağ veya donatılarına zarar verebilecek şekilde göndermek veya iletmek üzere kullanmayacağını kabul etmiştir. Kullanıcı, bunun aksine davrandığı takdirde, işbu Sözleşme uyarınca, tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu ve bu nedenle ortaya çikabilecek zarar ve ziyandan ve üçüncü şahıslar tarafından açılacak her türlü dava, zarar veya ziyan taleplerinden sorumlu olacağını, Koç.net’in bu kabil dava, şikayet ve benzeri konularda hiçbir şekilde taraf ve muhatap olmayacağını, bu hükmün Kullanıcı tarafından ihlali nedeniyle, Koç.net’in üçüncü şahıslar tarafından açılacak herhangi bir davada taraf addedilerek üçüncü şahıslara herhangi bir tazminat ödemesi veya yükümlülük altına sokulması durumunda, başta ödemiş olduğu tazminat olmak üzere, bundan dolayı uğrayacağı her türlü zararı Kullanıcı’ye rücu edebileceğiniİ Kullanıcı’nın Koç.net tarafından, ödenmiş olan tazminat, zarar ve masrafları kayıtsız şartsız olarak, defaten ödemeyi gayrı kabulü rücu olarak beyan, kabul ve taahhüt etmiştir.

Kullanıcı, işbu Sözleşme uyarınca, BiRiVitamin içerisinde yer alan her türlü içerik, nesne, bilgi ve özelliğin gizli bilgi olduğunu, kullanım lisansı dahilinde erişinm hakkı elde ettiği ürün kapsamını muhafaza etmeyi, kısmen veya tamamen üçüncü kişilere doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir şekilde ifşa etmemeyi veya açıklamamayı kabul etmiş olur.

KULLANICI, BiRiVitamin ile ilgili olan veya BiRiVitamin'i oluşturan veya BiRiVitamin içeriğinde yer alan hiç bir gizli uyarıyı veya mülkiyet uyarısını yok edemez ya da kaldıramaz.

5. SÜRÜM/VERSİYON DEĞİŞİMİ

BiRi Vitamin içinde MEB tarafından devlet okullarına dağıtılan ders kitaplarının maketleri bulunmaktadır. Ders Kitabı Maketi'ne Matematik 6,7 ve 8, Fen ve Teknoloji 6,7 ve 8, Sosyal Bilgiler 6 ve 7 derslerinde, Kitap Yapısı düğmesinden ulaşılmaktadır. Buradaki kitap görüntüleri, hali hazırda öğrencilerin kullanmakta olduğu ders kitaplarında yer alan bilgi ve her türlü içeriğin yayılması ve/veya iletimi ve/veya dağıtımı kastı olmaksızın her hakkı eser sahibine ve/veya yayıncısına ait olup sadece referans amaçlı olmak üzere görsel olarak kullanıcıların bilgisine sunulmaktadır. Koç.net önceden haber vermeksizin BiRiVitamin’de ve içeriğinde değişiklikler yapma, ürünlerin yeni versiyon ve sürümlerini çıkarma hakkına sahiptir. Kullanıcı bu yeni versiyon veya sürümü ve yeni yazılı dokümanı ancak fiyat listelerinde belirtilecek olan “yeni versiyona/sürüme geçiş (upgrade)” bedelini ödeyerek yeni bir lisans almakla elde edebilir.

6. DİĞER ŞARTLAR

Öğrenci ve öğretmenlerin asli kaynaklardan edinmiş oldukları bilgilerin pekiştirilmesini sağlamak amacıyla birçok görsel anlatım ve öğretme teknikleriyle zenginleştirilmiş BiRiVitamin'in kullanımı Kullanıcı'nın tercihiyle belirlenmiş olup, BiRiVitamin'in Kullanıcı tarafından etkin olarak kullanılmamasından ya da kullanıcıdan kaynaklanan sebeplerle kullanımının mümkün olmamasından dolayı meydana gelebilecek başarı yoksunluğu, işlerin aksaması, bilgilerin/verilerin/dosyaların/resimlerin kaybolması gibi (ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere) durumlarda veya benzeri durumlarda ortaya çıkabilecek maddi ve/veya manevi ve/veya doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir zarardan Koç.net sorumlu değildir.

Koç.net ile Kullanıcı arasında aktedilmiş olan bu sözleşme Koç.net’in Kullanıcı’ya sunulan paket içerisinde yer alan Koç.net sözleşmesi ile birlikte geçerlidir. Kullanıcı bu sözleşmeyi imzalamak ve/veya BiRiVitmain Sitesinde yer alan kullanım koşullarını kabul etmekle Koç.net’ ile arasında usulüne uygun olarak geçerli yasal ilişkinin kurulmuş olduğunu kabul ve beyan eder.

Kullanıcınin İnternet'e ulaşmasını sağlayacak bilgisayar ile çevre donanımı Koç.net' in belirlediği minimum sistem gereksinimlerine uymak zorundadır Kullanıcı Koç.net tarafından kendisine verilen yazılımların telif haklarının Koç.net’ e ait olduğunu ve bu yazılımları hiçbir şekilde çoğaltıp dağıtmayacağını kabul ve taahhüt etmiştir. Kullanıcı Koç.net erişimi için kullanılan ekipmana ve yazılımlara, Koç.net bilgisi dışında müdahale etmeyecektir.

Kullanıcı, Koç.net' in kendisine vermiş olduğu kullanıcı şifresinin gizliliğinden sorumludur. Kullanıcı bu şifreyi başka kişilere, kurumlara veremez. Kullanıcı, İnternet erişim hakkının kendi bilgisi dışında başkaları tarafından kullanıldığından şüphelenirse, durumu hemen yazılı olarak Koç.net' e bildirmekle yükümlüdür. Aksi takdirde bu durumdan doğan her türlü hukuki, cezai sorumluluk Kullanıcıya aittir.

Kullanıcı, Koç.net aracılığı ile kullandığı İnternet bağlantısını üçüncü şahıslara ücretli ya da ücretsiz olarak kiralayamaz, satamaz, devredemez. Aksi takdirde Koç.net tarafından önceden haber verilmeksizin İnternet bağlantısı kesileceği gibi, hattın başkası tarafından yukarıdaki şekillerden biri ile Kullanıcı bilgisi dışında kullanılması halinde dahi, bu sözleşmeden dolayı Kullanıcı’ya düşen bütün sorumluluklar yine kendisine aittir. Kullanıcı mevzuat uyarınca gereken yetki ve izinleri ihraç veya yeniden-ihraç etmeyeceğini kabul ve taahhüt etmiştir. Her şart ve durumda, BiRiVitamin nedeniyle meydana gelebilecek her türlü zarar başta olmak üzere, Koç.net'in işbu Sözleşme'nin herhangi bir hükmü uyarınca mali ve tazminat sorumluluğu BiRiVitamin için varsa ödenmiş olan lisans bedeli ile sınırlıdır.

7. FATURALAMA, ÖDEME KOŞULLARI

Kullanıcı, BiRiVitamin’e kayıt olurken seçtiği paketlerin BiRiVitamin internet sitesinde duyurulan bedellerini yine belirtilen süreyle sınırlı olmak üzere ödeyecektir. Kullanıcı, ödeyeceği ücretlerin, aldığı hizmetlerin süresi ve bedeli konusunda Koç.net'in bilgisayar ve muhasebe kayıtlarının tek geçerli kayıt olduğunu, bu kayıtlardaki bilgilerin doğruluğuna itiraz etmeyeceğini, işbu hükmün münhasır delil sözleşmesi hükmünde olduğunu kabul eder.

Kullanıcı sözleşme ile belirlenen ödeme koşullarına uyacağını, faturada belirtilen miktarı, belirlenen tarihlerde ödeyeceğini kabul eder. Kullanım hakkının devamlılığı, faturanın, masrafların ve internet abonelik ücretinin ödenmesine bağlıdır. Kullanıcı BiRiVitamin adresindeki paketler için belirlenen bedelleri Koç.net’in bildireceği veya duyrucağı koşullarada ödeyecektir.

8. VERGİ VE HARÇLAR

Sözleşme süresince, her ne nam altında olursa olsun, bu sözleşme çerçevesinde verilen hizmetler veya yapılan ödemelerle ilgili olarak, halen uygulanmakta olan veya ileride uygulanabilecek, ve resmi makamlar tarafından Koç.net’e yüklenilen kullanım, üretim, satış veya imtiyaza ilişkin vergi ve resimler, katma değer vergisi, ücretler ve sair mükellefiyetler bu sözleşme ile diğer ücretlere ek olarak Kullanıcı’ ya fatura edilecektir.

Koç.net’ in bu vergi, resim, harç ve sair mükellefiyetleri ödemesi gerektiği veya ödediği taktirde, bu hususlarla ilgili olarak Kullanıcı’ ya gönderilecek faturanın teslim alınmasını müteakip bu meblâğlar Kullanıcı tarafından Koç.net’ e geri ödenecektir.

9. VERİ UYGULAMALARI VE GİZLİLİK POLİTİKASI

BiRiVitamin’e giriş yaparken kimlik doğrulaması için Kullanıcı tarafından girilen TC KİMLİK NUMARASI ve ADSL Hizmet numarası ve diğer bilgilerin doğruluğundan Kullanıcı sorumlu olup girilen bilgilerdeki yanlışlıklardan Koç.net sorumlu değildir.

Taraflar, sözleşme süresince ve sözleşmenin her ne sebeple olursa olsun sona ermesinden sonraki üç yıllık süre içerisinde, birbirlerinden elde edecekleri hiçbir teknik bilgi ve teknolojiyi (Gizli Bilgi: Kullanıcı’ nin iş süreçleri ve gelişimleri ile ilgili bilgi ve Koç.net’ in servisleri ve fiyatları ile ilgili bilgi) üçüncü şahıs ve kuruluşlara vermeyeceğini taahhüt ederler.

Aksi hallerde tarafların karşılıklı olarak maddi ve manevi tazminat talep etme hakları saklıdır.

10. SÖZLEŞMENİN DEVRİ

Kullanıcınin , işbu sözleşmeden doğan hak ve sorumluluklarını, her ne surette olursa olsun, tarafların önceden onayı olmaksızın, üçüncü şahıslara devir ve temlik edemeyecektir. Bu hükmün yasakladığı her tür devir veya transfer geçersiz olacaktır.

11. SÖZLEŞMENİN SONA ERMESI

Bu Sözleşme ve Kullanıcı’nın bu SÖZLEŞME uyarınca sahip olduğu BiRiVitmin’i kullanma lisansı hakkı, aşağıdaki durum haricinde, Kullanıcı’nin kendi isteğiyle veya BiRiVitamin ücretini ödemediği için veya BiRi ADSL aboneliğinin herhangi bir sebeple sona ermesi durumlarında sona erer.

Bu SÖZLEŞME ve Kullanıcı’nın bu SÖZLEŞME uyarınca sahip olduğu BiRiVitamini kullanma hakkının herhangi bir nedenle sona ermesi durumunda; Kullanıcı satın aldığı BiRiVitamin paketini, Mevzuatın mümkün kıldığı haller haricinde iptal ettiremez; kendi isteğiyle iptal ettirmesi durumunda ise Koç.net, Kullanıcı’ya herhangi bir geri ödeme yapmaksızın Kullanıcı kullanım hakkı ve lisansı sona erdirilecektir.

Koç.net, önceden haber vermeksizin Kullanıcı’nin BiRiVitamin kullanma lisansını iptal etme hakkını saklı tutar.

Kullanıcı’nın, SÖZLEŞME’de yer alan hükümlerden herhangi birini ihlal etmesi durumunda, Koç.net tarafından 10 (on) gün içerisinde durumun düzeltilmesi, aksi takdirde SÖZLEŞME’nin feshedileceği Kullanıcı’ye yazılı olarak bildirilir. Bu süre içerisinde durumun düzeltilmemesi halinde, sürenin sonunda Koç.net yazılı bildirimiyle, işbu SÖZLEŞME’yi feshedebilir.

12. MÜCBİR SEBEP

Bu sözleşmede taraflara yüklenen borç ve yükümlülüklerden herhangi biri, yurt içinde veya malın temin edileceği yabancı ülke(ler)de oluşan kaza, yangın, su baskını, grev, savaş, iç savaş, isyan veya Koç.net’in hizmet aldığı ana tedarikçilerinden birinin iflası yada ticari faaliyetini durdurması, idari makamların herhangi bir davranışı, kanun veya herhangi bir hukuki düzenleme yahut benzerleri vasıtasıyla yerine getirilememekteyse ortada mucbir bir sebebin var olduğu kabul edilecektir.

Sözkonusu olağanüstü hal altmışn (60) gün boyunca ortadan kalkmamışsa taraflardan birinin yazılı bildirimiyle Sözleşme derhal ileriye yönelik olarak fesih olunur; ancak tarafların önceden yüklendikleri mali ve ticari yükümlülükler, fesih tarihine kadar devam eder.

13. TEBLİGATLAR

Tarafların yazılı olarak belirttikleri adresler, bu sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal adres kabul edilir. Taraflar, adres değişikliklerini yazılı olarak diğer tarafa üç (3) gün içinde bildirmedikçe, eski adreslerine yapılacak bildirimlerin geçerli olacağını, kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler.Koç.net bu sözleşmenin uygulanması ile ilgili olarak yapacağı tebligatları ve duyuruları Kullanıcınin elektronik postasına gönderebilir. Kullanıcı buradaki tebligatların kendisine aynı gün tebliğ edilmiş sayılacağını ve hukuki sonuç doğuracağını kabul eder.

14. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

Kullanıcı işbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda Koç.net’ in defter kayıtları ile bilgisayar kayıtlarının HUMK. 287 madde anlamında muteber bağlayıcı kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu belirtilen Koç.net kayıtlarına karşı her türlü itiraz ve bunların usulüne uygun tutulduğu hususunda yemin teklif hakkından peşinen feragat ettiğini kabul beyan ve taahhüt eder.

İş Sözleşmeden kaynaklanabilecek bütün uyuşmazlıkların giderilmesinde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleridir.

Kullananlar Ne Diyor?

Biri Vitamin Kullanıcı Görüşleri
"Okul başladığından beri dersler çok yoğun. BiRi Vitamin Lise’den okulda işlediklerimizi evde tekrar edebiliyorum. Ayrıca hiç de sıkıcı değil. Eksiklerimi hemen görebiliyorum, hemen o konu karşıma çıkıyor."

Hakan Güngör